Hunter Industrial oferuje wydajne rozwiązania instalacji HVAC dla Twojego przemysłu

Oszczędność energii

Komfort

Regulacja wilgotności

Jakość powietrza

Produktywność

Stopa zwrotu inwestycji

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Co może zrobić wentylator Hunter Industrial HVLS, aby zaoszczędzić energię. Koncepcja destratyfikacji.

Koncepcja destratyfikacji

Wentylator przeznaczony jest do destratyfikacji w celu zmniejszenia kumulacji w jednym miejscu gorących i zimnych punktów poprzez mieszanie powietrza w dużych przestrzeniach przemysłowych i komercyjnych, co skutkuje znacznym obniżeniem kosztów energii i zwiększeniem komfortu. Z biegiem czasu, ciągłe mieszanie powietrza będzie powodować bardziej jednolity profil temperatury od podłogi do sufitu.

Oszczędność energii w lecie dzięki wentylatorowi Hunter HVLS

Letnia efektywność
 • Natychmiastowa redukcja kosztów chłodzenia o ponad 30%.
 • Obniżenie odczuwalnego przez człowieka komfortu cieplnego do 8°C.
 • Obniżenie wilgotności względnej o ponad 30%.
 • Zwiększenie komfortu, wydajności i produktywności w miejscu pracy.

Oszczędność energii w zimie dzięki wentylatorowi Hunter HVLS

Wydajność zimowa
 • Zmniejsza koszty ogrzewania o ponad 30%.
 • Destratyfikacja temperatury w całym pomieszczeniu.
 • Minimalizuje efekt kondensacji.
 • Maksymalizuje komfort, wydajność i produktywność w miejscu pracy.

Ogrzej swoją przestrzeń dzięki procesowi destratyfikacji z wentylatorami HVLS.

KOMFORT

Wentylatory sufitowe, które masz w swojej przestrzeni pracy lub mieszkalnej działają, dając ci komfortową bryzę i przepływ powietrza stworzony do chłodzenia skóry, a nawet do chłodzenia przepływu powietrza w pracujących maszynach lub do pomocy w dystrybucji ciepłego powietrza w zimie.

Jakie korzyści wynikają z zastosowania wentylatora Hunter Industrial HVLS w Twoim miejscu pracy?

Tworzenie bezpiecznego środowiska i zarządzanie jakością powietrza w dużych obiektach, takich jak magazyny przemysłowe, zakłady produkcyjne i centra dystrybucyjne może być wyzwaniem na wielu płaszczyznach.

Optymalnym uzupełnieniem instalacji HVAC są wentylatory HVLS (high volume, low speed), które mogą zintensyfikować działanie istniejącej instalacji oraz destratyfikować duże ilości powietrza w sposób, który poprawia jakość powietrza w każdym obiekcie. Dzięki temu systemy HVAC mogą:

 1. Działać bardziej efektywnie.
 2. Optymalizacja komfortu pracowników.
 3. Produktywność.
 4. Zdrowie w ich otoczeniu. (Lepsza jakość środowiska pracy)

Pracodawcy są odpowiedzialni za eliminację zagrożeń bezpieczeństwa środowiskowego w swoich zakładach, dlatego inwestycje w rozwiązania regulujące jakość środowiska pracy, takie jak wentylatory HVLS, są nie tylko korzyścią, ale również krytyczną potrzebą.

KONTROLA WILGOCI

Kontrola wilgotności ma kluczowe znaczenie nie tylko dla jakości powietrza, ale jest również niezbędna, gdy myślimy o zjawisku kondensacji.

Jeśli tworzy się kondensacja, może ona stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Dzięki odpowiedniemu ruchowi powietrza, kondensacja może wyschnąć, a to z kolei zmniejsza ryzyko upadku, jak również zanieczyszczenia i bakterie związane z wilgocią.

Nadmiar wilgoci i wilgotności może powodować rdzewienie produktów metalowych i niszczenie pudeł z tektury falistej. Zwiększony przepływ powietrza jest kluczem do kontroli kondensacji i korozji. Ruch powietrza wytwarzany przez wentylator HVLS może zapobiegać osadzaniu się kondensatu na podłodze lub produkcie.

Poza zdrowiem pracowników, zła jakość powietrza może również stwarzać zagrożenia dla jakości produktów, takie jak psucie się.

Pracodawcy są odpowiedzialni za eliminowanie tych znanych zagrożeń bezpieczeństwa. Inwestowanie w produkty i rozwiązania, które pomagają zapewnić zgodność z przepisami środowiskowymi, takie jak wentylatory HVLS, to nie tylko korzyść, ale również obowiązek.

JAKOŚĆ POWIETRZA

Co to jest jakość powietrza w pomieszczeniach?

Jakość powietrza w pomieszczeniach to jakość powietrza wewnątrz i wokół budynków i konstrukcji, szczególnie w odniesieniu do zdrowia i komfortu użytkowników budynku.

Jak zła jakość powietrza może na nas wpływać?

Niska jakość powietrza może prowadzić do skutków zdrowotnych, które nie zawsze są odczuwalne bezpośrednio po narażeniu, powodując, że niektóre skutki uboczne mogą pojawić się wiele lat później.

Jak wentylator HVLS może poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach?

Szczególnie w dzisiejszych czasach jakość powietrza jest niezwykle ważna dla zdrowia. Wentylatory HVLS przemieszczają duże ilości powietrza, jednocześnie nie roznosząc alergenów i drażniącego kurzu. Pomagają wyeliminować zastoje powietrza.

HVLS może zwiększyć przepływ powietrza w budynku, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusów w budynku.

Zanieczyszczenie powietrza – czy to w pomieszczeniach, czy na zewnątrz – jest jednym z głównych problemów zdrowia środowiskowego, ponieważ może prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych, takich jak choroby układu oddechowego, w tym astma i rak płuc.

W Europie poczyniono znaczne postępy w zakresie poprawy jakości powietrza na zewnątrz i ustalono dopuszczalne wartości dla kilku substancji zanieczyszczających. Jednak jakość powietrza w pomieszczeniach również wymaga uwagi, ponieważ to właśnie tam spędzamy większość naszego czasu.

Ocena zagrożeń dla zdrowia związanych z zanieczyszczeniem powietrza w pomieszczeniach jest bardzo trudna, ponieważ powietrze w pomieszczeniach może zawierać ponad 900 substancji chemicznych, cząsteczek i materiałów biologicznych o potencjalnym wpływie na zdrowie. Czynniki takie jak wentylacja, warunki czyszczenia, charakterystyka budynku, produkty używane w gospodarstwach domowych, zwyczaje kulturowe, klimat i środowisko zewnętrzne mają wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniach. Dlatego też można się spodziewać znacznych różnic w tym zakresie w całej UE.

Komitet Naukowy Komisji Europejskiej ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHER) jest jednym z trzech niezależnych komitetów naukowych niezwiązanych z żywnością, które doradzają Komisji Europejskiej w sprawach dotyczących bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska.

Komitet Naukowy Komisji Europejskiej ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHER) stwierdza:

 • Zasady stosowane w UE do oceny ryzyka związanego z substancjami chemicznymi powinny być również stosowane do powietrza w pomieszczeniach.
 • Potrzeba więcej badań i danych, zwłaszcza na temat cząsteczek i drobnoustrojów, lotnych związków organicznych pochodzących z produktów konsumpcyjnych, wilgotności w budynkach, poziomów narażenia i wpływu na wrażliwe populacje.
 • Luki w wiedzy powinny zostać uzupełnione przez ogólnoeuropejskie badania multidyscyplinarne.
 • Do substancji zanieczyszczających powietrze w pomieszczeniach, które budzą szczególne obawy, należą: tlenek węgla, formaldehyd, benzen, tlenki azotu, naftalen, środowiskowy dym tytoniowy, radon, ołów i pestycydy fosforoorganiczne.

SCHER zaleca również:

 • Należy gromadzić dane dotyczące łącznego oddziaływania zanieczyszczeń wewnątrz pomieszczeń.
 • Należy rozważyć wszystkie możliwe drogi narażenia.
 • Należy opracować oparte na zdrowiu wartości orientacyjne dla kluczowych zanieczyszczeń oraz inne praktyczne wskazówki.
 • Wpływ narażenia wewnątrz pomieszczeń powinien być brany pod uwagę przy ocenie skutków zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz.
 • Należy ocenić wszystkie istotne źródła, o których wiadomo, że przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach.

PRODUKTYWNOŚĆ

Definiowanie i mierzenie wydajności.

Podczas gdy jakość powietrza i kontrola klimatu są podstawowymi czynnikami, które należy rozważyć, zrozumienie środowiska panującego w przestrzeni budynku jest również kluczowe dla oceny. Produktywność jest kluczowym czynnikiem w produkcji.

HVLS zapewnia chłód i produktywność w Twojej firmie.

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, wentylatory HLVS wyłaniają się jako kompleksowe rozwiązanie w celu poprawy oszczędności energii, oszczędności kosztów oraz zdrowia i warunków bezpieczeństwa pracowników. Bez względu na branżę, sukces firmy jest ostatecznie zbudowany na bezpieczeństwie i zdrowiu jej pracowników. Udowodniono, że bezpieczeństwo jest związane z powietrzem, którym oddychają pracownicy. Znaczenie cyrkulacji powietrza w budynku i zarządzania powietrzem jest nie do przecenienia. Inwestycja we właściwe rozwiązanie HVLS dla Twojego obiektu może spowodować radykalną zmianę w standardach wellness firmy, jednocześnie zwiększając jej zyski.

Poprawa wyników Twojej firmy jest dla nas priorytetem. Przemysłowe wentylatory HVLS firmy Hunter koncentrują się na wydajności i łatwości obsługi oraz są zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalny komfort w środowisku pracy.

wydajność

STOPA ZWROTU INWESTYCJI

Wentylatory Hunter Industrial HVLS – Stopa zwrotu inwestycji (ROI – return of investment) jako jeden z głównych czynników wydajności.

Kiedy kupujesz nowy sprzęt lub wprowadzasz nową strategię cenową, mierzysz ROI w oparciu o zaoszczędzone lub uzyskane pieniądze. Jednak dane dotyczące ROI są mierzone również w inny sposób: obiekt musi wykazać wartość biznesową dla całej firmy, a także rentowność finansową. Menedżer obiektu musi spojrzeć poza oszczędności kosztów, aby ocenić wartość wysiłków podejmowanych przez pracowników.

Poprawa satysfakcji pracowników i inwestowanie w modernizację obiektu tworzy miejsce pracy, w którym pracownicy lubią przebywać, co może zwiększyć produktywność, a to z kolei może mieć wpływ finansowy na Twój obiekt. Daje to Twojej firmie przewagę konkurencyjną i ostatecznie pomaga w osiągnięciu wyniku końcowego.

1.-Modernizacja obiektu w celu poprawy zdrowia

Wentylatory mogą pomóc w regulacji temperatury, a także zapobiegać zastojom powietrza, kontrolować wilgotność, dzięki tym działaniom znacząco poprawia się jakość powietrza.

2.-Poprawa wydajności również poprawia dane ROI

Tworząc bardziej komfortowe, zdrowsze środowisko pracy, firmy mogą doświadczyć zmniejszenia absencji i skarg pracowników, w połączeniu ze wzrostem ogólnej wydajności.

3.-Wpływ na wynik finansowy ROI

Wentylator HVLS minimalizuje zużycie energii, dając oszczędność około 0,85€ dziennie. Jeden przemysłowy wentylator sufitowy może zastąpić aż od 10 do 20- podłogowych cyrkulatorów powietrza, swobodnie tworząc różnicę temperatur w przedziale pomiędzy 10 do 12 stopni szczególnie w cieplejszych miesiącach letnich.

*Dane zależa od rodzaju przemysłu i celów inwestycji, określone ROI, średnio 1,5 roku ROI.