Hunter Industrial biedt efficiënte HVAC oplossingen​

Energiebesparing

Comfort

Vochtreductie

Luchtkwaliteit

Productiviteit

ROI

Energyebesparing

Wat een HVLS ventilator van Hunter Industrial kan doen om energie te besparen. Het concept van destratificatie.

De ventilator is ontworpen voor destratificatie om temperatuurverschillen te reduceren door lucht te mengen in grote industriële en commerciële ruimtes, wat resulteert in een aanzienlijke verlaging van de energiekosten en meer comfort. Na verloop van tijd zal de constante menging van lucht resulteren in een meer uniforme temperatuur van vloer tot plafond.

Energiebesparing in de zomer met HVLS ventilatoren van Hunter​

 • Directe verlaging van de koelkosten met meer dan 30%.​
 • Verminder de gevoelstemperatuur tot wel 8°C.
 • Verlaag de relatieve luchtvochtigheid met meer dan 30%
 • Verhoog het comfort, de efficiëntie en de productiviteit op de werkplek.

Energie besparen in de winter met HVLS ventilatoren van Hunter​

 • Verlaagt de verwarmingskosten met meer dan 30%.​​
 • Destratificatie van de temperatuur in de ruimte.
 • Vocht en condensatie verdwijnt.
 • Maximaliseert het comfort, de efficiëntie en de productiviteit op de werkplek.

Verwarm uw ruimte door destratificatie van HVLS ventilatoren

Comfort

De plafondventilatoren die u in uw werk- of woonruimte heeft, werken door u een comfortabele bries en luchtstroom te geven die zijn ontworpen om uw huid te koelen en zelfs om de luchtstroom van draaiende machines te koelen of om warme lucht in de winter te helpen verspreiden.

Wat voor een verschil kan de Hunter Industrial HVLS ventilator maken in uw bedrijf?​

Het creëren van een veilige omgeving en het beheren van de luchtkwaliteit binnen in grote faciliteiten zoals industriële magazijnen, fabrieken en distributiecentra kan een uitdaging zijn bij meerdere fronten.​

U kunt zich wenden tot HVAC units en snelle vloerventilatoren, maar deze traditionele opties bieden vaak geen alomvattende oplossingen. Ons alternatief is HVLS (hoog-volume, lage-snelheid) ventilatoren die grote hoeveelheden lucht kunnen destratificeren of in beweging brengen op een manier die echt “de lucht zuivert” in elk gebouw:

 1. Efficiënter werken.​
 2. Het comfort van de werknemer optimaliseren.​
 3. Productiviteit.​
 4. Gezondheid in hun omgeving. (Betere werkomgeving)​.

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het elimineren van bekende veiligheidsrisico’s in hun faciliteiten, dus investeringen in klimaatoplossingen zoals HVLS ventilatoren zijn niet alleen een voordeel, maar ook een essentiële behoefte.​

Vochtreductie

Vochtbeheersing is niet alleen cruciaal voor de luchtkwaliteit, maar ook essentieel bij het fenomeen condensatie. ​

Als er condensatie ontstaat, kan dit een ernstig veiligheidsrisico vormen. Met de juiste luchtbeweging kan de condensatie uitdrogen, wat het risico op bedrijfsongevallen vermindert, evenals verontreinigingen en de aanwezigheid van vocht gerelateerde bacteriën.​

Overmatig vocht en condens kunnen ervoor zorgen dat metalen producten roesten en kartonnen verpakkingen verzwakken of stuk gaan. Een verhoogde luchtstroom is de sleutel tot het beheersen van condensatie en corrosie. De luchtbeweging die door de HVLS ventilator wordt gegenereerd, voorkomt dat condens zich op vloer of product afzet. ​

Naast de gezondheid van werknemers kan een slechte luchtkwaliteit ook de productkwaliteit in gevaar brengen, bijv. door bederf. ​

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het elimineren van deze bekende veiligheidsrisico’s. Investeren in producten en oplossingen zoals HVLS ventilatoren die bijdragen aan het waarborgen van milieuregelgeving is niet alleen een voordeel, maar ook een verplichting.​

Luchtkwaliteit

Wat is binnenluchtkwaliteit?​

Binnenluchtkwaliteit is de kwaliteit van de lucht in en rond gebouwen en constructies, in het bijzonder met betrekking tot de gezondheid en het comfort van de gebruikers van het gebouw.​

Hoe kan een slechte luchtkwaliteit ons beïnvloeden?​

Slechte luchtkwaliteit kan leiden tot gezondheidseffecten die niet altijd direct na blootstelling voelbaar zijn, waardoor sommige bijwerkingen pas jaren later opduiken.

Hoe kan een HVLS-ventilator de luchtkwaliteit binnenshuis verbeteren?

Zeker in deze tijd is luchtkwaliteit enorm belangrijk voor de gezondheid. HVLS ventilatoren verplaatsen grote hoeveelheden lucht, terwijl ze geen allergenen en irriterend stof verspreiden. Ze helpen luchtstagnatie te elimineren. ​

HVLS kan de luchtstroom in een gebouw vergroten om de verspreiding van virussen in het gebouw te voorkomen.​

Luchtverontreiniging, zowel binnen- als buitenshuis, is één van de belangrijkste milieugerelateerde gezondheidsproblemen, aangezien het kan leiden tot ernstige gezondheidseffecten, zoals aandoeningen van de luchtwegen, waaronder astma en longkanker.

Er is in Europa aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het verbeteren van de buitenluchtkwaliteit en er zijn grenswaarden vastgesteld voor verschillende verontreinigende stoffen. Maar ook de luchtkwaliteit binnenshuis vraagt ​​om aandacht, want daar brengen we juist de meeste tijd door.

Het beoordelen van de gezondheidsrisico’s van luchtverontreiniging binnenshuis is een grote uitdaging, aangezien de binnenlucht meer dan 900 chemicaliën, moleculen en biologische materialen kan bevatten met mogelijke gevolgen voor de gezondheid. Factoren zoals ventilatie, schoonmaakomstandigheden, gebouwkenmerken, huishoudelijke producten, culturele gewoonten, klimaat en buitenomgeving hebben allemaal invloed op de luchtkwaliteit binnenshuis. Daarom kunnen aanzienlijke verschillen binnen de EU worden verwacht.​

Het Wetenschappelijk Comité voor Gezondheids- en Milieurisico’s (WCGM) van de Europese Commissie is een van de drie onafhankelijke non-food wetenschappelijke comités die de Europese Commissie adviseren over aangelegenheden met betrekking tot consumentenveiligheid, volksgezondheid en het milieu.​

Het Wetenschappelijk Comité voor Gezondheids- en Milieurisico’s van de Europese Commissie (WCGM) concludeert: ​

 • De principes die in de EU worden gebruikt om het risico van chemicaliën te beoordelen, moeten ook worden toegepast op de binnenlucht.​
 • Er zijn meer onderzoeken en gegevens nodig, met name over moleculen en microben, vluchtige organische stoffen uit consumentenproducten, vochtigheid in gebouwen, blootstellingsniveaus en impact op kwetsbare bevolkingsgroepen.​
 • Hiaten in de kennis moeten worden opgevuld door Europees multidisciplinair onderzoek.​
 • Binnenluchtverontreinigende stoffen die bijzonder zorgwekkend zijn, zijn onder meer koolmonoxide, formaldehyde, benzeen, stikstofoxiden, naftaleen, omgevingstabaksrook, radon, lood en organofosfaatpesticiden. ​

Het WCGM beveelt ook aan:

 • Er moeten gegevens worden verzameld over de gecombineerde effecten van verontreinigende stoffen binnenshuis.
 • Alle mogelijke blootstellingsroutes moeten worden overwogen.​
 • Op gezondheid gebaseerde richtwaarden voor de belangrijkste verontreinigende stoffen en andere praktische richtlijnen moeten worden ontwikkeld.​
 • De impact van blootstelling binnenshuis moet worden overwogen bij het evalueren van de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging buitenshuis.​
 • Alle relevante bronnen waarvan bekend is dat ze bijdragen aan luchtverontreiniging binnenshuis, moeten worden geëvalueerd.​

Productiviteit

Definiëren en meten van productiviteit. ​

Hoewel luchtkwaliteit en klimaatbeheersing essentiële factoren zijn om te overwegen, is het begrijpen van de omgeving in de ruimte van uw gebouw ook cruciaal voor uw evaluatie. Productiviteit is een cruciale factor in de productie.​

HVLS houdt uw bedrijf koel en productief. ​

Rekening houdend met al deze factoren, komen HLVS ventilatoren naar voren als een allesomvattende oplossing om energiebesparingen, kostenbesparingen en gezondheids- en veiligheidsomstandigheden van het personeel te verbeteren. Ongeacht uw branche, het succes van het bedrijf is uiteindelijk gebaseerd op de veiligheid en gezondheid van het personeel. Het is bewezen dat veiligheid verband houdt met de lucht die werknemers inademen. Het belang van van luchtcirculatie en luchtmanagement in een gebouw kan niet worden onderschat. Investeringen in de juiste HVLS oplossing voor uw faciliteit kunnen radicale veranderingen teweegbrengen in de welzijnsnormen van een bedrijf en tegelijkertijd de resultaten onderaan de streep verbeteren. ​

Het verbeteren van uw bedrijfsresultaat is belangrijk voor ons. HVLS ventilatoren van Hunter Industrial richten zich op efficiëntie en gemak, en zijn ontworpen om optimaal comfort te bieden voor werkomgevingen.​

ROI

HVLS ventilatoren van Hunter Industrial – Terugverdientijd (ROI) als een van de belangrijkste productiviteitsfactoren.​

Wanneer u nieuwe apparatuur koopt of een nieuwe prijsstrategie lanceert, meet u de ROI op basis van het bespaarde of verdiende geld. ROI gegevens worden echter ook op een andere manier gemeten: een faciliteit moet zakelijke waarde voor het hele bedrijf aantonen, evenals financiële levensvatbaarheid. Een facility manager moet verder kijken dan de kostenbesparingen om de waarde van de prestaties van het personeel te meten. ​

Door de werknemerstevredenheid te verbeteren en te investeren in verbetering van uw gebouw, ontstaat er een werkplek waar werknemers graag zijn – wat de productiviteit kan verhogen en een positieve financiële impact kan hebben. Het geeft uw bedrijf een concurrentievoordeel en helpt uiteindelijk bij de winst. ​

1.-Uw bedrijf upgraden om de gezondheid te verbeteren

Ventilatoren kunnen helpen bij het reguleren van de temperatuur, voorkomen van stilstaande lucht, beheersen van de luchtvochtigheid en de luchtkwaliteit in de werkomgeving verbeteren.

2.-Meer productiviteit verbetert ook de terugverdientijd

Door een comfortabelere, gezondere werkomgeving te creëren, kunnen bedrijven het ziekteverzuim en de klachten van werknemers verminderen en de algehele productiviteit verhogen.​

3.-Impact van de terugverdientijd (ROI) op uw bedrijf​

Een HVLS ventilator minimaliseert het energieverbruik per vierkante meter en kost maar €1 per dag om te werken. Eén industriële plafondventilator kan maar liefst 10 tot 20 vloerventilatoren of twaalf drum ventilatoren van 120cm vervangen, en in de warmere zomermaanden effectief een verschil in gevoelstemperatuur van 6 – 8 graden creëren. ​

*Afhankelijk van het branchekanaal en de doelstellingen van de investering die de ROI zullen bepalen, is de gemiddelde terugverdientijd 1,5 jaar.​